bc hihihihihi ở bn chợ ơiiii!


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Mar 15, 2020 at 22:43:37:

I am a good man, good heart, why cant I be King......hihihihihi
[hihihihihi]
----
Ai ai cũng cho rằng mnh l good man/woman, good heart
nhưng c thể phải nghe xem cng chng quanh mnh c xc nhận mnh l good man/woman chưa đ rồi hẵng ni mạnh miệng :)))Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]