L Jch chống Coronavirus


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Mar 18, 2020 at 22:38:53:

1) 1 giấc ngủ = tam bữa ăn
Chứng minh cc c gi đang tuổi dậy th - ngủ li b bỏ bữa m người cứ trn như bp măng .
Cẩm nang tăng khng thể chống vi rt c ni ngủ nhiều rất tốt, thế nhưng cc cụ gi cứ phải đi đi rắt hằng đm => ngủ ngh t! Người gi ăn uống nhiều khng tốt, m ngủ cũng thiếu trầm trọng! Phải lm sao đy ??
2) 1 giấc thiền = tam giấc ngủ
Cc cụ đừng ngủ nhiều m thiền tam tiếng = 9 tiếng ngủ = 27 bữa ăn mỗi ngy :)
Cứ thấy mệt mỏi l đi ngồi thiền cho người tỉnh to ra, khoẻ khoắn v trẻ trung
m trẻ trung th coronavirut kh m lm hại cc cụ được!Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]