Cách đẩy lui covid-19 và đồng bọn


Posted by Phù Vân ..107..216.153 on Apr 05, 2020 at 21:29:49:

Người ta nói chuyện pḥng ngừa lỡ khi bệnh dịch như là Corona virus ghé thăm trần gian .
Bill Gates khuyến khích chính phủ chuẩn bị y tế tập trận để sẵn sàng ứng phó khi epidemic ghé thăm .
Nhưng con người quên rằng trước Bill Gates hằng ngàn năm về trước đă có Chúa dạy dỗ con người giữ ǵn 10 điều răn:
Điều thứ nhất là "thou shall not kill"
Con người đừng mở trại chăn nuôi gia súc để kill hằng loạt,
đừng biện luận "thou shall not kill" là không sát nhân, chứ vật để dưỡng nhân
và thậm chí Chúa đă chết trên thập tự giá để chuộc tội cho con người th́ ăn thịt loài vật sẽ không mắc tội ǵ nữa!
Phật dạy "cấm sát sanh" chính là "thou shall not kill" đấy!

Nếu con người tiếp tục sát sanh hại vật th́ Corona sẽ thỉnh thoảng ghé thăn trần gian mà thôi, và những con Corona về sau e c̣n độc hại hơn con covid-19 th́ tập trận e cũng không xuể!!

Chỉ cần nghe lời Phật dạy, hiểu lời Chúa phán cho đúng - th́ trần gian sẽ hóa Thiên Đàng, bằng không chính chúng ta đem địa ngục lên mặt bằng của địa cầu mà c̣n không hay không biết lỗi tại ḿnh!!!Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]