C DG ơiiii!


Posted by Ph Vn ..107..216.153 on Apr 06, 2020 at 12:20:28:

nghe tin mẹ về anh trai ở chung ni sẽ khong về for two weeks v phải trnh mom, sợ la^y cho his wife and mấy ng` trong office

case manager mới gọi, họ sẽ đưa mẹ v rehab care center for short term, sau đ đưa về nh tnh tiếp medicare pay 100% 120 ngy for short term hy vọng n cho mẹ ở đ vi thng, chỉ sợ vi tuần n bắt mang về ai cũng sợ Covid, khong muốn gần mẹ . nh thương họ ni : sẽ khong check covid for mom khi mẹ khong c symptom g [DG]
----
Ngược đời ư ?

B cụ đang khoẻ khng giữ ở nh m lại ddưa b cụ vo rehab care center l sao ?
Sợ ly sang b cụ chứ ?

"nh thương họ ni : sẽ khong check covid for mom khi mẹ khong c symptom g" Đưa cụ vo chốn đng người cho cụ bị người ta gả covid-19 cho cụ ư ?Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]