TT c phải 1 g hn ?


Posted by Ph Vn ..107..216.153 on Apr 07, 2020 at 07:52:48:

Khi dẹp ngn khoản dự tr cho Epidemic ngay sau khi nhậm chức, dẫn đến nạn
thiếu hụt bc sĩ, nhn vin y tế được huấn luyện sẵn sng ứng ph với epidemic - thậm ch cc dụng cụ cần thiết cũng khng cn!
Nạn thiếu hụt đ lm cho bao nhiu bc sĩ y t v nhn vin y tế khốn đốn (nữ bc sĩ người Việt 60 tuổi bị banh hon ton nội tạng m mất mạng v thi hnh nhiệm vụ của mnh !
Nội việc expiration N95 mask nano fiber vẫn ok, nhưng dy thun đeo khng cn giữ
mức độ co gin - Đang lm phận sự ngon trớn m mask rơi xuống th c m khốn!

By giờ TT đổ thừa rằng previous administration (Obama) để rc lại cho TT
TT co' pha?i 1 ga~ he`n kho^ng ?Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]