Nhận xt cho vui - Bất khả xm nhập


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Apr 12, 2020 at 22:36:45:

Cc chnh khch hạng ruồi hạng lng th khng kể, nhưng những chnh khch trn chnh trường hạng heavy weight th c lẽ đng kể!

Tnh sơ bộ th cc cn bộ hạng gộc của China chẳng thấy đăng tin bị ngủm v chủ tịch Xi cn tuyn bố sẽ gip Mỹ chống lại "c vy ấp tin" hữu hiệu !
Như vậy c vy khng ti no chạm đến được bu o của Xi!

C ngy nọ TT Chum ln ni chuyện với giọng khản r - triệu chứng c vy vo thanh quản!
(TT Chum c thể đ bị c vy bm vo bu o, đ test v c thể đ c dương tnh - đ trch huyết tương từ người c antibody cng mu m lại TT Chum)
Rồi cũng c 1 ngy Dr. Pho X bị r giọng v hm sau vắng họp, cũng c lẽ bc sĩ cũng tim huyết tương của người hảo tm no đ cho bc sĩ cn sống m lo việc nhớn .
Tm lại, cc vị chnh khach/ bc sĩ đầu đn đứng lớp trả lời cng chng th xem như mạng của họ bất khả xm phạm - C người cn above the law th c vy cỏn con c x g ?Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]