hiện tượng ctqtcđl


Posted by TU ..107..216.153 on May 04, 2020 at 07:57:27:

Lệ chưa rơi xuống th đừng
đi ln chnh phố tưng bừng h reo
giăng biểu ngữ "dốt" như heo
c Vy nhập xc th teo phổi b

ctqtcđl = chưa thấy quan ti chưa đổ lệFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]