ba'c KT a` o*iiiiiiiii


Posted by TU ..107..216.153 on May 20, 2020 at 11:20:02:

Posted by KT ..50..65.15 on May 20, 2020 at 11:05:56:
Yeah tôi nghĩ vậy v́;
9-11 Bin Laden giết gần 3 ngàn người và làm bị thương trên 6 ngàn người . Mỹ giết Bin Laden .

China’s Virus Coronavirus giết hơn 92 ngàn người và làm nhiễm hơn 1.5 triệu người , và Chína c̣n hoan hoan lớn tiếng . Tôi nghĩ Mỹ nên bomb China yup!
----
TT Chum dẹp cơ quan y tế của Mỹ lo cho Pandemic và không mua n95 của 3M trước khi dịch corona hoành hành thế giới !
WHO cho biết covid19 là pandemic, Chum không thèm nghe mà c̣n bảo corona coroniếc chỉ y như cảm cúm xoàng thôi!
Bây giờ Chum c̣n quảng cáo thuốc kư ninh cho dân VN ở Cali tin theo đi mua thuốc đó qua giá chợ đen hay sao ?
Chum có tự sát không ?Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]