Ủi ơi


Posted by Ủi ơi ..172..155.242 on May 29, 2020 at 12:04:38:

Cứ nhn thấy ci mỏ chu
Người khn ở với kẻ ngu bực mnh

Hai cu thơ bt ngt tm sự của dn sống dưới ch thống trị của chumFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]