Chợ đnh c Vn Tịnh L


Posted by TU ..107..216.153 on Jun 09, 2020 at 21:28:08:

C đnh th đnh c vy
tại sao ăn hiếp lm g Vn c ?

2 cu thơ bt ngt tm sự của nỗi lng kẻ bị bu quanh đnh m cứ phải vểnh ria cười mo cả quai hm bảo l khng đau!
Xin tha cho c Tịnh Vn kẻo phải tội đm đng hội đồng kẻ thế c liễu yếu đo tơFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]