[thơ vớ vẩn] dường như hoa vừa nở


Posted by Phạm Chung ..98..134.180 on Jun 20, 2020 at 13:45:10:


ikhanh photography


dường như hoa vừa nở

ly tr xanh ấm bn tay
nắng nhẹ trong vườn

ta ngồi nghĩ vu vơ
dường như
đa hoa hồng vừa nở
hay l nụ cười trn mi em

v buổi sng tri qua
tri qua

Phạm Chung
6/20/2020
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]