ng Đồ Gi


Posted by slh ..146..1.99 on Jan 27, 2017 at 11:32:47:

Cung Chc Tn Xun!

ng ồ Gi

"Mỗi năm Hoa o nở
lại thấy ng ồ gi
by mực tu, giấy đỏ
bn phố đng người qua..."

ng như đ thất tuần
cứ mỗi độ Xun sang
ng mi mực, tẩm giấy
v cọ lng sẳn sng

ng ngồi ngay bn chợ
với dng chữ vu vơ
viết dăm ba cu Tết
chc nhau dưới vần thơ

Tay ng đưa ln xuống
nt bt chạy lin hon
m sao như trong ấy
c cht nặng buồn mang

...C c b trong xm
biết ng khi ln ba
rằng....cụ ng v b
mất anh, bốn Xun qua

Cụ b qu đau xt
v rằng chỉ một con
sau hai năm anh mất
b cụ cũng khng cn...

ng ồ mnh một bng
gởi tm sự vo thơ
đếm taỵ...hai lần mất
rồi xc động, bất ngờ

ng lấy tờ đẹp nhất
viết tn b, tn Khang
v theo sau cu chc
hẹn nhau nơi suối vng

Năm nay hoa lại nở
chẳng thấy ng ồ gi
vẫn c b trong xm
"ng ra đi chiều qua..."

slhFollow Ups:

Monitor only
Password:   

Share your opinion!
____________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]