2 PoP


Posted by Phu Van ..107..216.153 on Jun 22, 2020 at 16:42:18:

Ci thuở xưa kia vốn dĩ ngho
tuổi cn trai trng lắm em theo
nhưng ngho nn chẳng lm sao đặng
trn chẳng nghĩ g dưới cứ reo

về gi rủng riểng ti lắm tiền
tưởng l đời sẽ sướng như đin
thế m trn nghĩ hoi chẳng thấm
v lẽ dưới kia mắng lại liền

thế l trn dưới khng ha thuận
song ở trn đời cực muốn đin
tu đi chẳng khứng theo thời vận
chỉ c tu đơn mới hết phiền
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]