Tứ Tuyệt Tnh Thơ (Thơ Cũ)


Posted by PoP ..99..201.63 on Jun 24, 2020 at 16:58:26:

Tứ Tuyệt Tnh Thơ

Tứ tuyệt say m dệt mỗi ngy
"Đường Thơ tnh tứ thế m hay"
Th chơi bắt nhạn vui đa ngắm
Chỉ một chiu thi rớt cả bầy j/k

Ta biết thơ ta tuyệt c mo
V bao cnh nhạn đ bay theo
Lượn vờn quyến rũ rồi bay mất
Bỗng lại quay về lả dng eo

Ka nhạn bay về lả dng eo
Nằm hiền ngoan ngon giống như mo
Khiến ta muốn thả d ra nữa
Thằng nhỏ ngẩng đầu quyết bm theo j/k :)

~_*

PoPFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]