Không tả nổi t́nh yêu


Posted by Nông dân ..107..213.208 on Feb 02, 2017 at 18:10:38:

Có một ngày,
anh đi theo tiếng gọi t́nh yêu
đă bỏ lại sau lưng tất cả
ngày hôm ấy,
nghe tiếng ḷng vang lên rộn ră
anh đi rồi,
t́m lại thoáng hương xưa
em chưa biết đâu!
t́nh ư nói sao vừa
có buông tất cả mới thật là tất cả
cuộc t́nh này cao thượng quá
em ơi!
T́nh vừa lên ngôi
anh là gă tương tư từ dạo ấy
và cuộc t́nh này sẽ c̣n là măi măi
khi con tim vừa nói tiếng yêu đầu
ngôn ngữ loài người không diễn tả nổi đâu!Follow Ups:

Monitor only
Password:   

Share your opinion!
____________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]