Re: Sng Xanh


Posted by PoP ..99..201.63 on Jun 25, 2020 at 16:46:20:

In Reply to: Sng Xanh posted by PoP on Jun 25, 2020 at 16:39:08:

"được bnh yn khi ngắm cnh hoa cười" (TU in Dharma) .:)

Hm nay, đọc được cu của bc Tu ..mnh chợt nhớ nick em gi VS năm xưa c nick Sng Xanh (Sng Mắt Mu Xanh) . Hnh như em gi của ĐC v chị i Khanh ..

Hồi đ thấy nick ny, POP (Mikey) phng bt mấy cu tưởng tượng người đẹp c nụ cười đẹp Thỉnh thoảng vo Youtube, hễ thấy người đẹp no c nụ cười đẹp l mnh khen ngay:

Nhất Tiếu Thin Kim nghĩa l Mọt Nụ Cười của người đẹp đng gi hơn cả Ngn Vng :)

Sng Xanh

Sng Xanh gợn nt mỹ miều
Sng ngầm x nhẹ đủ xiu tim chng
Ơi em, kiều diễm đoan trang
Nụ cười đủ giết ta, (chng mơ hoa) :)

~_*

PoPFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]