Tm Kim


Posted by PoP ..99..201.63 on Jun 25, 2020 at 22:26:59:

Kim (Nick quen khi mới vo Palk Talk) Hm trước nqnv c chat chỗ no c cu m kim đy biển, PoP bỗng nhớ nick Kim trong Paltalk Khng thấy xuất hiện lu rồi

Tm Kim
Hn sỏi c đơn thấm nỗi sầu
M Kim đy biển biết nơi đu
Biển bao la hỡi, ngừng x sng
Ta vẫn tm Kim, sắp bạc đầu 😊..hihi (j/k)

~_*
PoPFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]