Tṛ truyện với Mẹ hiền


Posted by Nông dân ..107..213.208 on Feb 03, 2017 at 07:27:32:

Đông ngự trị trên từng nhánh cỏ
Đầu tháng hai Xuân về qua ngơ

vài năm vùn vụt thoáng qua
vóc dáng hao gầy,
Mẹ đă đi xa

Sáng nay mơ hồ nghe tiếng gọi:
"dậy đi con"
chạnh nhớ những trưa Hè
mẹ cho con bát cơm c̣n nóng hổi
"con ăn đi kẻo đói"
nay con không c̣n được quỳ gối
dưới chân người

cả trần gian vốn là khổ hải
ḷng con trống trải
Lệ con trào tuôn :((
Phật luôn mỉm cười mà không nói
bàn thờ yên lặng quá đỗi!
Từ nay tṛ truyện với Mẹ hiền,
con chỉ biết đi t́m trong tận cuối hồn thơ!Follow Ups:

Monitor only
Password:   

Share your opinion!
____________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]