Re: Hoa Biển


Posted by PoP ..99..201.63 on Jul 01, 2020 at 22:32:31:

In Reply to: Hoa Biển posted by PoP on Jul 01, 2020 at 21:08:42:

Phiến Đ (Nick Paltalk)

Biển đẹp sng xanh đnh gọi bờ
Ngồi trn phiến đ mộng say mơ
Chợt cơn sng vỗ lng chao động
Trn ngập niềm vui đến bất ngờ 😊

~_*
PoP


Hoa Biển (Nick Palk Talk)

C những ngy h lắm nhạn đeo
Mảnh trn mảnh dưới (bikini) tưởng nh ngho
Ka ai eo đẹp như hoa biển
chớp mắt, lại gần quyết bm theo j/k 😊

~_*

PoPFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]