Bánh Bao Cao Nguyên


Posted by PoP ..99..201.63 on Jul 07, 2020 at 20:28:00:

Bánh Bao Cao Nguyên (thơ cũ)

Làm sao t́m thấy ở cao nguyên
Hai chiếc bánh bao đẹp nhất miền
Tṛn trịa bên trong đầy thớ thịt
Ngon hơn đu đủ O già tiên 😊

~_*
PoPFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]