Thế đi ;)


Posted by TU ..136..34.171 on Oct 10, 2020 at 19:24:36:

Đ hơn một lần ti nghe qua
người cung hong đạo bắn cung ra
nếu khng trng đch th tn đ
quay về ghim trng tri tim ta

thế nn Nhn M bị hiểu lầm
một l kin nhẫn gi như cm
hai l vắt c ra giải thch
nhiều khi lại bị chửi lầm bầm

Thi thế trường đời mấy ai hay
xem như bi học ở kiếp ny
giữ hồn trong sạch Trời cao biết
trả hết nợ đời xưa đ vay

Thế đi
;)Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]