C Những Nổi Buồn


Posted by Lạc Lối ..193..225.64 on Oct 15, 2020 at 10:45:30:

C những nỗi buồn mong manh như gi

Len trong tim cho đm lạnh hoang tn

Mỏi mn từng khắc trng đợi ngy sang

Mơ khng đến để người cn xa mi.


C những nổi buồn như mưa bn song cửa

Từng giọt sầu bi xa hết kiu sa

Đu yu thương nồng ấm thuở ngọc ng

Đu nh mắt nồng nn thời hoang dại


C những nổi buồn chỉ ring mnh t ti

Khng ai gii by khng kẻ lắng nghe

m lng ring ngậm nổi xt xa

C ai biết đời sao hoi u tối ?Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]