Tuổi no vui ?


Posted by PV ..136..34.171 on Nov 10, 2020 at 00:58:14:

Ti sinh ra vo ma đất nước loạn ly,
những kỷ niệm thời đ c g đu cho tuổi học tr
tuổi no vui khi đem nghe bom nổ,
tiếng đạn vang rền đnh thức giấc giấc mơ
theo chn Mẹ vội vng ẩn mnh
vo giữa hai ct thc trnh đạn bay lạc
Tuổi no vui trn căn gc nhỏ
thấp thong hỏa chu thắp hoảng loạn trn bầu trời
thay v ngắm những nh sao đọng trn ging sng Ngn
Tuổi no vui khi vi đầu vo chồng sch vở
v sợ sệt yu đương l chiếc v đi vo
những cuộc chiến thảm khốc nơi vĩ tuyến 17 xa xi
Tuổi no vui khi đất nước nhuộm mu mu đỏ,
liều mnh bỏ trốn qu hương như vượt thot ngục t
...Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]