[thơ] nắng chiều qua vội


Posted by Phạm Chung ..98..134.180 on Dec 06, 2020 at 14:45:38:

Photo by Đnh Nguyn
------------------------------------------------
nắng chiều qua vội

đi tm lại ma Thu
ở dưới tầng l mục
Thu tn nắng vội qua

thng Chạp trời lạnh căm
chờ người mang cht ấm
sương phủ dấu đường quen

thời gian. thời gian tri
tc rơi vi sợi bạc
ch hướng my cuối trời

đi qua hồ nước cạn
thấy đời mnh ru phong
đy hồ trơ bn đọng

Phạm Chung
12/06/2020Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]