Haiku cảnh NV thất nghiệp v đi rt


Posted by Ph Vn ..136..34.171 on Dec 26, 2020 at 09:38:29:

Mấy lần li xe qua downtown
thấy những khu phố giăng lều nhựa
cảnh đi rt đang trn lan

:((
Haiku cho thấy cảnh kinh tế suy đồi sau khi pandemic đi qua NC
nghĩ đến Cali, Newyork v Texas chắc cn th thảm hơn nhiều!Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]