Bng khung (phần 1)


Posted by T Uyn ..136..34.171 on Jan 06, 2021 at 11:12:43:

Như ng my bay về cuối trời
tm ai qua nh mắt xa xi
my cn phiu lng bao lu nữa
theo gi Đng về cuốn ra khơi

ai c biết khng đ một ngy
mảnh hồn phiu bạt hớp men say
gặp rồi c lẽ l như thế
ai đ v tnh ngắm my bay

chuyện l như vậy, c g đu
vậy m hnh bng ấy in su
một lời ai ni như gi mới
hương tnh vương vấn sẽ di lu

ai đ chưa đi đến cuối đời
vậy m hoa rụng giữa ging triFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]