Đối


Posted by Ph Vn ..136..34.171 on Feb 11, 2021 at 11:29:18:

Trai ng Tạ khng dư một k
Gi xứ Lạng chẳng thiếu nửa cn

Qu Nhi hết x quch li my bay b gi tc bạc phơ cả mi
C Long cn mơn mởn nằm ngủ vắt vẻo dy thừng thẳng tưng một sợiFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]