Mr Lz


Posted by Phù Vân ..136..34.171 on Feb 12, 2021 at 06:45:31:

Tôi có đọc post của Mr PV bên Poems. Cứ theo tinh thần cái post đó mà nói th́ Mr PV đáng bị banned khỏi cả vsgardens luôn chứ không chỉ culture mà thôi

Nói thật, hôm trước lúc bị TLN mắng, thấy Mr PV vẫn nhẫn nhịn bỏ qua được, chỉ nói "cảm ơn TLN cho tôi biết" (hay câu ǵ đại loại như vậy) tôi đă nghĩ Mr PV giỏi

Nhưng giờ đọc cái câu đối kia th́ rơ ràng Mr PV hoàn toàn không bỏ qua được. Chỉ găm cái tức lại chờ dịp khác xổ ra. Chứng tỏ Mr PV rất bực, mà cố ngậm bồ ḥn làm ngọt thôi.

Chuyện của bác PV và TLN ra sao tôi không rơ (h́nh như có ǵ đó xảy ra không ở trên culture này? Hoặc nếu có th́ tôi không thấy). Tôi chỉ thắc mắc vi` sao bác PV phải khổ sở che đậy làm ǵ. Lúc người ta nói nặng ḿnh, nếu ḿnh thấy không đúng th́ nói lại cho nó xong. Tối đến đi ngủ qua ngày khác là thôi. Chứ cần ǵ phải giả bộ làm ngơ nhưng trong ḷng vẫn bực bội lâu dài làm ǵ, cho nó khổ thân ra, mà lại trái lời Phật dạy.

Bác về nhắn lại với Mr PV như vậy giùm :)
--

"Mr PV đáng bị banned khỏi cả vsgardens luôn chứ không chỉ culture mà thôi" ư ?
Đầu năm mới cụ mớm ư chúc tết siêu thâm sâu đấy nhỉ ;)
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]