buồn thnh!


Posted by NhQ ..107..213.208 on Apr 03, 2017 at 18:45:46:

Cuối tuần qua hết ma chay
ta đi du lịch thấy đầy bch chương:
"Thanh you Jesus" bn đường
lng ta cảm thấy vấn vương cht g!
xe ta trăm dặm ra đi
ngang qua nhiều phố, lng ghi nhớ lng
thnh đường xy giữa phố đng
ngoi sn ghi r đi ging khuyến mai (mi)
tuần chay ny c "Fish Fry"
Cha ơi! c chết hỏi ngi c thương ?
Cha c rơi lệ dọc đường ?
m lng con mi xt thương thế ny !?
đường xa trăm dặm chim bay
bụi đường vướng mắt, đắng cay trong hồn!
tuần chay ny lại thm buồn!
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]