bao giờ anh gh sang thăm


Posted by mmnh ..107..216.153 on Apr 06, 2019 at 11:12:29:

Vườn khng nh trống hoang đng
ka ai ngồi đ tnh tang khẩy đn
khiến chng Tư M hoang mang
tự nhin rởn gy vội vng lui binh

Khổng Minh ơi hỡi Khổng Minh
lm thn dế gy một mnh đ nhe
binh lui vạn vật nn khe
hoa rơi ai đ lắng nghe giựt mnh

một mnh đối diện đn tnh
Xun sang một sớm bnh minh khc cười
giọt mưa Xun đọng kho mi
đa hoa hm tiếu cn cười ngả nghing

l Thu xưa rụng bn thềm
v vng nằm p mnh em dng gầy
c em buồn cảnh nước my
c anh qua đ c hay em nằm

bao giờ anh gh sang thăm ???Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]