Re: to tn


Posted by tinh ..76..244.248 on Sep 12, 2020 at 21:36:52:

In Reply to: Re: to tn posted by DG on Sep 12, 2020 at 21:15:50:

nhưng họ thì ham śng lắm đó G, ng kia hở 1 cái là đòi đi emergency ở bv, ax mình nói phải nặng lắm họ mới nḥn, th́ là chở ̉ng tới phòng khám emergency bn ngoài, v chưa chi bắt đóng copay 120 tì, tưởng sao họ thíu dụng cụ test special, ŕt cục lại phải chuỷn qua bs gia đình, cả ngày test với test, khg bị gì h́t, chỉ t̉ t́n tìn, t́n cng :D

mà ̉ng ăn khoẻ lắm, qút h́t chén chè bắp còn ăn thm trái bắp lụt :D, mà đ̀ ăn ngon thì ăn nhìu, còn đ̀ nào mà ̉ng khg thích thì ̉ng bỏ mứa, tính ŕt là hư eheheeMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]