Re: to G


Posted by TOI ..27..25.121 on Sep 13, 2020 at 05:47:09:

In Reply to: to G posted by tinh on Sep 12, 2020 at 20:53:50:

đi đu mấy thng nay lm tui cứ tưởng MOI = tinh v tinh vừa mất bng th vi tuần sau, MOI xuất hiện, c vi cch chat hơi giống tinh, mặc d tnh tnh, cũng như tư tưởng th khc nhau . tuy nhin, tui nghĩ tinh giả bộ change chat style để mọi người khỏi nhận diện ra tinh = MOI ...mi tới khi tinh v MOI xuất hiện, chứi nhau như cn, th tui mới tin l tinh & MOI l 2 người khc nhau ...chứ nếu 2 người xuất hiện cng 1 lc v chat nice với nhau, th tui vưỡn nghĩ MOI = tinh = same person ...ahhahaha

chắc giờ đổi lại nick TOI rồi, v MOI tinh ...hahahahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]