Re: Happy Friday


Posted by tinh ..76..244.248 on Nov 22, 2019 at 08:38:13:

In Reply to: Re: Happy Friday posted by KT on Nov 22, 2019 at 08:34:16:

t̉ chức nhìu tịc thì ṃt cho KT và bx thi nhưng vui là chính há . Năm nay bx KT có tính tặng gì cho thợ chưa ? Năm ngoái cho họ bóp, năm nay cho cái khác chứ hả ? Chọn món khác bóp thì khó hơn, như qùn áo giày dép thì bị cái vụ sz ... Tặng d̀u thơm maybe ihihiiiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]