Re: 75 inch LG only $142


Posted by tinh update ..76..244.248 on Nov 22, 2018 at 07:53:24:

In Reply to: Re: 75 inch LG only $142 posted by tinh on Nov 22, 2018 at 07:29:34:

may quá, she mới nói là 1 khách hàng của her bn VN phoned gọi her v̀ VN ǵp đ̉ giúp họ deal 1 vụ đ́t đai, họ đ̀ng ý trả her 2 ngàn US, nn she chịu v̀ VN đ̀u tháng 12 này đ̉ làm vụ đó. Coi như Chúa thương ti há My

Đã bảo she này giỏi mà, bn VN she chuyn mn lo ḿy vụ đ́t đai, rành lụt pháp và có tài thương thuýt, ra toà là toàn thắng kịnMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]