Re: Em b gi trn Đại Lộ Kinh Hong của Ma H Đỏ Lửa 1972


Posted by B ..73..180.33 on May 16, 2020 at 10:05:03:

In Reply to: Re: Em b gi trn Đại Lộ Kinh Hong của Ma H Đỏ Lửa 1972 posted by Hải u on May 16, 2020 at 09:48:06:

ha ha ha ha

Như thế tớ thấy co' 2 em b :
1. Em b Napal
2. v em b b v mẹ ny !

Xin chc Mừng cho 2 em b ny vậy !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]