Re: TGIF!


Posted by KT ..107..97.29 on Jan 11, 2019 at 14:09:10:

In Reply to: Re: TGIF! posted by DG on Jan 11, 2019 at 14:03:42:

Theo KT nghĩ th́ tiền nhà cũng không cao lắm, bây giờ đi mướn cái apartment nhỏ nhỏ cũng trả trên 1000 mấy rồi
KT nghĩ chắc se mua quá :))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]