Re: thuốc ngủ


Posted by DG ..71..169.34 on Jun 25, 2020 at 22:37:06:

In Reply to: Re: thuốc ngủ posted by lv on Jun 25, 2020 at 21:53:50:

hồi ba m hắn + chị bịnh mới qua ở với hắn + em t hắn v 2 đứa chưa c gia đnh, lc đ hắn mới v đại học, em hắn cn năm cuối high school . m chị c chồng, c con ri move ra ring

ri sau ny hắn đi lm, chưa cui em, hắn mua nh v hon cảnh p buộc (nhưng nhờ vậy m c nh) dọn mọi ngui sang nh hắn mua ở chung lc cui em, em về ở chung với cả đ'ng ngui + c lun em t của hắn . sau ny n c con (truc vợ chồng em ), về ở chung cho tới khi con n đi học lớp một mới move out lc đ v đng ngui nn hắn mua căn khc r.ng hơn . căn cũ cho thu . by giờ em t v vợ con move về căn cũ ở, hắn ni: hắn cho con trai lớn của thng t căn cũ (v lc ở chung hắn cưng nhc đ như con ruột, lc đ em chưa sanh nhc)

ni tm lại: hắn thuộc loại thuong anh em, gia đnh m đồm đủ thứ , em chọn hắn th phải ch'p nh.n .. hắn khong bao giờ bung tay đu d biết m v l cực, nhưng tnh hắn l thế . em ở với hắn 20 năm nn biết, chả thay đổi đuọc cho nn "vui vẻ m so^'ng" để ngui be^n cạnh mnh vui vẻ lun . bố em dạy: khng thay đổi đuọc th lờ đi m s'ng, ch'p nhận v vui vẻMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]