Re: mấy anh cũng gắn lng mi giả đuọc nếu muốn


Posted by B ..73..180.33 on Feb 13, 2020 at 13:50:08:

In Reply to: Re: mấy anh cũng gắn lng mi giả đuọc nếu muốn posted by Nhị Ca on Feb 12, 2020 at 20:13:42:

ha ha ha ha

Mẽo gọi l gigolo hay male prostitute !

Vấn đề l cc b gi hay mướn cc gogolo ny !
Tớ khng hiểu sao họ c thể ln được khi đối tượng l những mụ gi xấu x !



Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]