Re: bc Lz


Posted by DG ..24..154.20 on Oct 10, 2018 at 11:39:42:

In Reply to: bc Lz posted by My on Oct 10, 2018 at 11:34:55:

ng N cũng kh chịu qu ha

hắn đạo cng gio, DG đạo phật ... nhưng vụ lm fuc th DG v hắn khng care, thấy cần th gip thi ... hắn ln cha cn ku DG bỏ tiền cng dung dm v hắn khong v chnh điện .... DG thấy tivi bn cng gio xin tiền gip ngui ngho ở VN, DG cũng gởi ln cho họ ...
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]