Re: TGIF!


Posted by KT ..107..97.29 on Jan 11, 2019 at 13:52:59:

In Reply to: Re: TGIF! posted by DG on Jan 11, 2019 at 13:47:18:

Nhà hiện tại đang ở khoảng 3000sqf, ở cũng được, nhưng bx muốn sau nầy về hưu sẽ ở bên Washington v́ thuế đất rẻ hơn nhiều
bx luôn luôn thích nhà lớnMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]