Re: Cái khác của gái Mỹ và Việt


Posted by tinh ..76..244.248 on Mar 12, 2019 at 19:41:33:

In Reply to: Re: Cái khác của gái Mỹ và Việt posted by ch on Mar 12, 2019 at 18:10:27:

yes, I believe, not only hope ihihi

con ng ta dễ thương bằng nhiều cách chứ khg phải chỉ chào hỏi huyên thuyên hay cười toe là dễ thương

tinh khg cười toe nhg vô nhà thờ khg cần phải cố gắng thì tự nhiên mặt mình cũng tươi vui vì đó là nơi mình yêu thích và chọn để tới mà anh ch.

còn vô chợ thì được tha hồ chọn lựa món mình muốn mua thì tự nhiên cái mặt cũng hớn hở thôi, và gặp lại nhg ng làm việc trg chợ từ các ng tính tiền, các ng làm gian hàng thịt, gian hàng tôm cá, tới manager, supervisor của chợ cũng quen mặt nhau hết, tự nhiên thoải mái khg có chi gò bó cho nên đâu có căng thẳng chi ihihiii



Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]