sa'ng nay


Posted by DG ..65..96.202 on May 14, 2019 at 09:29:24:

sa'ng nay trn đung li xe tới ha~ng anh kia phone v đi radio nhơ` đi phone dm c bạn he mới quen va` go out ăn uống 3 lần ri sau đ c ấy khong trả lời phone của anh ta nữa

đi radio phone dm v c ấy on the line anh ấy v c ấy ni qua ni lại v c ấy ni: khong go out với anh nữa v you live with your mom , you're pathetic anh ta ni: I just graduate from college (he is 29 years old) and has a job . In the bay area, everything is expensive and he pays his rent, does his own laundry , save $$ so he can buy his own house , blah blah

c đ nghĩ l he đ l loser khi vẫn ở với mẹ nn khong muốn dating tiếp :))


lm DG nghĩ tới hắn hahahahaha gần 50t cn ở với bố mẹ hahahaha vui vuiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]