Re: xuống cn


Posted by tn ..73..91.53 on Feb 13, 2020 at 15:04:06:

In Reply to: Re: xuống cn posted by DG on Feb 13, 2020 at 12:50:10:

như DG dzị l qu good roi ... dừng c b voi tinh,, she mnh dy v chưa bao giờ mang ba l nguợc ....

DG cứ so voi tn l DG flat lắm roi ....

tn bắt đầu bắt buộc mnh phải diet .... holiday and may tuần bịnh tn ăn qu trời .... ln mấy pound liền .... nguoi nhn ..... sợ qu nen phải tập bớt ci miệng lại :):):):)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]