Re: Rồi khỏi bệnh viện


Posted by KT ..107..97.31 on Feb 13, 2020 at 15:19:28:

In Reply to: Rồi khỏi bệnh viện posted by TU on Feb 13, 2020 at 13:10:44:

Tuổi 60s như anh bệnh bắt đầu tm đến rồi sao lại khng sao ? Để vậy khng lướt qua đuọc đu anh PV , Prostate của anh ra sao, gan c nhiễm mở chưa? đuường trong mu cao bao nhiu rồi ? Ni thật nghe coi :))))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]