Re: làm dâu


Posted by DG ..38..236.146 on Nov 05, 2018 at 11:31:34:

In Reply to: Re: làm dâu posted by Mây on Nov 05, 2018 at 11:26:21:

gia đ́nh hắn đông nên có ng` giận nhau rùi khong talk với nhau, gặp mặt như ngụi du*ng, có anh kia cúa hắn khong tới nhà DG luôn , chả biết giận cái quái ǵ …

g/d DG có 4 ngụi con, nên anh em hoà thuận hơn, với lại DG thuong bố mẹ nên dù la`m nhiều hơn mí anh cũng chả sao cả (chuye^.n fụ giúp bố mẹ)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]