Re: cái tật làm sao bỏ đuọc ??


Posted by DG ..38..236.146 on Nov 05, 2018 at 11:28:41:

In Reply to: Re: cái tật làm sao bỏ đuọc ?? posted by htc on Nov 05, 2018 at 11:26:28:

mẹ chồng htc chắc ở xa hả ??

DG th́ hay nói chuyện với má chồng , nhưng nghe má chồng nói xong, bỏ tai này qua tai kia v́ nhiều cái bà nói khong đúng sự tha^.t … hay nói dễ làm con cái xích mích nhau, hoặc nói xấu ai đó khi bà khong thích ngụi đóMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]