Re: tụi mỹ lm chung


Posted by tinh ..76..244.248 on Mar 13, 2019 at 08:55:53:

In Reply to: tụi mỹ lm chung posted by DG on Mar 13, 2019 at 08:36:14:

thì như ng ta có ng khoẻ mạnh có ng bịnh hoài đó G
mà chó cũng có ś đó nha

in law ở FL nui con chó từ h̀i con chó còn là baby, vì nguyn nhóm ladies rũ nhau m̃i ng mua 1 con chó. Tưởng con chó nhỏ con và đẹp nhg là ng bán gạt chứ từ từ con chó bự ln và khg đẹp ḿy, nhg lỡ thương r̀i nn in law ṽn nui, r̀i con chó sau đó bị đui, nhg ṽn được thương như thường . Con chó tuy đui, nhưng ṽn đi đứng bình thường nhờ mũi thính và được tự do đi trg nhà chứ khg có bị nh́t . By giờ nó cũng trn 10 tủi ...


In law mua bảo hỉm cho con chó 1 tháng 20 đ, khám sức khoẻ toàn dịn và khám răng lun, và trám răng ńu răng su
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]