Re: đng hay sai


Posted by DG ..38..236.146 on Sep 14, 2018 at 11:29:50:

In Reply to: Re: đng hay sai posted by honhoang on Sep 14, 2018 at 11:17:23:

dạo ny DG đi cha, nghe sư thầy giảnh kinh phật nn em muốn gip chị c cch nhn thoải mi hơn trong cuộc s'ng nhưng chắc khng đuọc nn bung tay ri anh hh ui hihihi

cn chuyện shoe, l chuyện hắn "ti lanh" đi mua, ri chị hắn khong talk với hắn, đi text em hỏi lung tung nn em phải trả lời

ni hắn hoi, đừng cho g con chị đ m hắn khong nghe, cho xong, con chị bị mẹ n la .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]