Re: Lương thiện


Posted by :-| ..172..19.139 on Sep 14, 2018 at 11:29:21:

In Reply to: Re: Lương thiện posted by LT on Sep 14, 2018 at 08:55:36:

:dislike
Tại sao anh phải chen thêm chữ 'quèn'??? Đă không biết ơn những người chiến sĩ th́ thôi, th́ đừng nên 'trịch thượng' như vậy! Lời thật mất ḷng nhưng lần đầu tiên em 'chỉnh' anh và cũng không có lần hai!!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]