Re: ngẫm sự đời


Posted by Lz ..107..116.97 on Jan 11, 2019 at 19:27:49:

In Reply to: ngẫm sự đời posted by Q on Jan 11, 2019 at 18:59:56:

Ai là "người ḿnh care about"? :)

Tôi thắc mắc bởi xưa giờ không thấy bác care about ai trong này :) Trước tưởng có bác tbm, mà sau thấy mấy lần bác cũng dập tbm tơi tả nên đoán có lẽ không phải :)

C̣n chuyện bác muốn kể th́ chưa biết được, có khi người bác nghĩ là muốn nghe họ thật sự chẳng muốn nghe, c̣n người bác nghĩ ko muốn nghe th́ họ lại muốn nghe :) We are wrong in our judgment more than we think :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]