Re: cái tật làm sao bỏ đuọc ??


Posted by tn ..73..91.53 on Nov 05, 2018 at 11:52:31:

In Reply to: Re: cái tật làm sao bỏ đuọc ?? posted by DG on Nov 05, 2018 at 11:44:25:


Ừ, kiểu nào mặc vừa, dễ chịu th́ order thêm vài cái khác màu ... già rồi, sống hôm nay ai biet ngày mai, thôi kệ giúp đuợc tí nào hay tí đó ... ai cũng vui là #1Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]