Re: .... làm điên cả cái đầu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Posted by Lz ..107..116.91 on Nov 05, 2018 at 11:51:07:

In Reply to: .... làm điên cả cái đầu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! posted by Z ????? on Nov 05, 2018 at 11:43:29:

Tôi thấy ông ấy dũng cảm mà, dám đưa mặt ra cho thiên hạ nḥm ngó rồi đàm tiếu

To each his own :) Miễn ông ấy không lừa đảo ai là được chứ ǵ ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]