Re: cái tật làm sao bỏ đuọc ??


Posted by DG ..38..236.146 on Nov 05, 2018 at 11:39:40:

In Reply to: Re: cái tật làm sao bỏ đuọc ?? posted by htc on Nov 05, 2018 at 11:36:18:

má chồng htc có vẻ biết cách no'i

my má chồng th́ nói lung tung, nhiều cái bà khong nên nói cũng nói làm gia đ́nh xào xáo …Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]