Re: Tôi có duyên với tiệm neo


Posted by Q ..192..191.10 on Mar 21, 2020 at 19:03:35:

In Reply to: Re: Tôi có duyên với tiệm neo posted by tn on Mar 21, 2020 at 18:36:08:

ba mẹ con ḿnh th́ đóng cửa ở trogn nhà, hôm nay co-worker text nói chợ có gạo rồi mà đâu có dám đi mua
không có gạo th́ ăn bún, bánh ḿ
giờ này chạy lung tung sợ quá
may công việc của ḿnh work from home đượcMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]