Chợ b đanh


Posted by Z ..98..134.180 on Oct 11, 2018 at 08:50:49:

A, mặt trời ln cao rồi m sao chợ vắng tanh như cha b đanh
Khng ai post chi th tui post hnh đ

Cm ơn lắng nghe "............(tui c y chang như KT chưa ???) :-))). Đa chut thiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]