Re: đúng hay sai


Posted by LT - 1 lối phân tách khác ..172..43.156 on Sep 14, 2018 at 11:00:56:

In Reply to: đúng hay sai posted by DG on Sep 14, 2018 at 09:31:16:

hắn mua cho cháu hắn (nho'c ho.c lo*'p 6)) ddo^i giầy Nike … tối về …
(ha('n chu*a ho?i chi. ma` dda~ ca^'t quye^`n mua gia^`y cho con cu?a chi. - sai ro^`i)

má cháu hắn (= chị hắn) phone hỏi: có phải con chị xin em mua giầy ?
(Chi. cho^`ng go.i sang da^.y em da^u ddu*`ng co' y? vo*. cho^`ng chu'ng may gia`u co' - mua gi` thi` mua, ddu*`ng mua cho con cu?a chi. tru*o*'c khi chi. cho phe'p)

DG trả lời: nhóc không có xin, tụi này mua cho nó
(Tra? lo*`i kho*` kha.o cho.c gia^.n chi. cho^`ng, kho^ng hie^?u y' chi. cho^`ng ca^'n kho^ng cho chu'ng may da.y hu* con cu?a chi. - suy ra sai)

chị hắn: em đừng có cover cho nó … nếu nó xin th́ em nói cho chị biết, để chị dạy nó
(Ro~ ro^`i nhe', chi. cho^`ng ddang "mu*o*.n gio' be? ma(ng", mu*o*.n chuye^.n da.y con ma` tha^.t ra la` da^.y em da^u)

DG trả lời: khong, nó khong có xin (mà sự tha^.t nó khong có xin, tự nhiên hắn hỏi nó có thích không, th́ nó nói thích giầy đó nên hắn mua)
(Chi. cho^`ng muo^'n chi'nh em da^u no'i ra(`ng con cu?a chi. kho^ng co' xin xo? gi` ca?, va^'n dde^` la` em trai va` vo*. cu?a no' kho^ng to^n tro.ng chi. ma` xi' xo.n mua gia`y cho cha'u)

chị hắn: tại chị hỏi nó, nó nói là bạn nó nói mang Nike nên nó xin em và chị không muốn nó sạo với chị va` nghe lo*i` ba.n
(Chi. muo^'n da.y em trai va` vo*. no' ra(`ng: Tu*` nay ca^'m nhe', ddu*`ng co' mua ba'n gi` cho cha'u ne^'u kho^ng ddu*o*.c su*. ddo^`ng y' cu?a me. no' tru*o*'c)

DG nghĩ, chứ không dám nói vo*'i chi. hihihi … chi. kho' qua', có đôi giầy mà làm dữ, nên con chị lu'c na`o cu~ng nói dối khi dduo.c qua` …
(Da.y con tu*` thuo*? co`n tho* co* ma`)

hôm sau nghe hắn kể … nhóc đó kể là má nó cất đôi giầy chưa cho nó mang …
(mang la`m gi` ? (DDO'i cho sa.ch, ra'ch cho tho*m - qua` ca'p gi` cho chu' thi'm khi de^~ nha` mi`nh)

giời ơi … chị hắn khó chịu quá … cậu mua cho chứ có fải ai mua cho đâu mà làm khó dễ thằng nhóc … vài lần nhóc đó nói với DG "I don't like my mom, she is so trict" , thèng anh nó th́ nói với my son: "I live under the rock" …
(DDa~ ro~ chu' thi'm da.y hu* cha'u dde^'n ddo^. cha'u no'i xa^'u ca? dde^'n me. mi`nh)

Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]