Re: tn: lm phước ...


Posted by tn ..73..91.53 on Oct 10, 2018 at 11:50:04:

In Reply to: tn: lm phước ... posted by My on Oct 10, 2018 at 11:26:28:


Ừ, th M cũng c lng tốt lắm đ chứ, lc xưa M cũng c gỏi $$ cho bạn của tn đ m ...

th neu c nguoi no đ m mnh nghĩ l nguoi ta lạm dụng ca'i lng rt nch của mnh th thi mnh đừng cho muợn ...

cn lại th ne^'u c cơ hội gip đuợc ai th mnh cũng nen gip ...

"ai c 2 o th cho nguoi khong c o 1 ci" .... mnh c 5,7 ci o, th thi cho họ muợn đở 1 ci .... neu nguoi ta c trả lại đuợc th tốt, m lở nguoi ta khong trả lại th cũng chẳng sao ..... coi nhu* Chu'a dda~ khong ban cho mi`nh ca'i ddo', va^.y tho^i ....

-- "Ớ đời mun sự của chung", hơn nhau 2 chữ ai giu hơn ai hihihihihihihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]