post for tbm ..... những giọt lệ .. Hàn Mặc Tử


Posted by CP ..98..134.180 on Nov 30, 2018 at 19:48:17:

Hôm trước có post 2 câu thơ mà tbm khen hay và hỏi có phải là thơ của Hàn Mặc Tử hay không
Sau đây là nguyên bài thơ
-----------------------------------------------

Những Giọt Lệ

Trời hỡi, bao giờ tôi chết đi?
Bao giờ tôi hết được yêu-v́,
Bao giờ mặt nhật tan thành máu
Và khối ḷng tôi cứng tợ si?

Họ đă xa rồi khôn níu lại,
Ḷng thương chưa đă, mến chưa bưa...
Người đi, một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.

Tôi vẫn c̣n đây hay ở đâu?
Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu?
Sao bông phượng nở trong màu huyết,
Nhỏ xuống ḷng tôi những giọt châu?

Tác giả: Hàn Mặc TửMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]