Re: My ,


Posted by mmnh ..107..216.153 on Mar 13, 2019 at 08:47:18:

In Reply to: Re: My , posted by CTC on Mar 13, 2019 at 08:31:53:

My ni xp l c chắc lm cho CTC nghĩ tới physical love phải khng n ?
Gặp nhau cười mỉm chi cọp cũng l gặp mặt rồi bạn CTC ơi, xp l c như cầm tay cũng l xp l c m
Phnh phường chứ đu c g gh gớm như CTC nghĩ hihihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]